FRÅGOR OCH SVAR

FAQ står för Frequently Asked Questions. På denna sida får du svar på vanliga frågor om mig och mina tjänster. Här får du bland annat veta mer om vad ICF-godkännande innebär och vad Psykosyntes är.

Klicka på rubrikerna för att läsa mer.

Hur och varför blir man certifierad som coach?

Ordet coaching missbrukas ofta i situationer där någon ger expertråd för hur man ska gå tillväga i olika situationer. Coaching är ingen rådgivning. När du går en coachutbildning har du intentionen att hjälpa andra människor att utveckla sin potential.

Utbildningen ger kompetens och kunskap för att bedriva professionell och säker coaching. Som utbildad certifierad coach kan jag hjälpa andra att hitta sina drivkrafter så att de får ut mer av sin potential.

Som coach har jag tystnadsplikt och lyder under gällande ICF-sekretesslag.

Vad lärde jag mig?

• Hur jag coachar mig själv
• Att hantera livsmål, karriärsmål och kursmål
• Grundläggande coachingstekniker (Mindfulness, KBT, ACT…)
• Påverkan och förändringens psykologi
• Hur man går från hinder till resurser
• Utveckling av färdigheter i kommunikation
• Relations- och teamcoaching
• Livs- och karriärcoaching
• Sorgbearbetning

ICF-godkännande och etiska regler

ICF är en oberoende organisation som certifierar individer och godkänner coachskolor.

Ladda ner ICFs etiska regler

Vad är Psykosyntes?

Psykosyntes är en psykologisk gren med rötterna i psykoanalysen, med starka influenser av humanistisk och existentiell psykologi med själ och vilja.

Till Psykosyntesens grundsyn hör uppfattningen att människan är en helhet, bestående av kropp, själ, känslor och intellekt. Vi har alla en historia som format oss och som finns med oss i våra dagliga liv. De olika delarna står i intimt samspel med varandra.

Psykosyntes är en livsåskådning, ett förhållningssätt och en psykologisk modell som fokuserar på människans utvecklingsmöjligheter.

Läs mer om Psykosyntes

Psykosyntes på Humanova

Vad gör jag om det inte funkar?

När vi träffas och kommer överens om att jobba tillsammans skriver vi ett kontrakt. Vi träffas vanligtvis mellan 5-10 gånger beroende på målet. Om klienten tycker att samarbetet inte fungerar kan vi antingen ta en paus, avsluta kontraktet eller så kan jag erbjuda en kollegas tjänster. Jag vill då ha ett sista avslutsmöte innan vi skiljer oss.

Vilka personer/situationer jobbar jag helst med?

Alla berättelser och varje tillfälle att komma i kontakt med någons förändringsvilja är spännande. Jag skulle gärna vilja jobba mer med unga kvinnor som känner att de måste välja mellan karriär och familj. Vi har brist på kvinnor i ledande positioner även i Sverige där arbetet med jämställdhet och mångfald har kommit längre än i många andra länder.

Varför Yoga och när?

Yoga är ett urgammalt system med övningar för kropp, hjärna och själ. Det är en Indisk, mångtusenårig livsfilosofi och hälsovetenskap som strävar efter att individen ska hitta ett lugn och en inre tillfredsställelse oavsett livets skiftningar. Stress är inte bara ett mentalt tillstånd utan påverkar även i hög grad den fysiska kroppen.
Yoga är rehabiliterande och avstressande, den ger oss olika tekniker för avslappning, fokusering och kroppskontroll. Att utföra utvalda rörelser i takt med en djup, medveten andning är lugnande, möjliggör återhämtning och ger en effektiv fysisk träning.

Jag vill påpeka att jag använder mig av yoga (mindfulness, meditation, eller någon annan metod) i samförstånd med min klient och när vi tillsammans anser att det kan hjälpa.

Vad är CTI?

Jag har även en utbildning genom CTI och Co-Active Coaching.

Läs mer om CTI Nordic

Mina klienter säger att…

“Christiane ser helheten från livssituation till jobb. Det känns väldigt bra!”

“Jag kände mig alltid full av energi efter våra möten.”

“Jag har lärt mig att hitta mina positiva sidor, som jag kan använda till att ta plats på jobbet.”

“Jag har fått hjälp med struktur, stresshantering och egenvärde.”

Christiane är en person som hör dig. Även när du inte pratar. Rekommenderas varmt.