Arbetsmetoder

Läs om de metoder jag använder för att nå bästa tänkbara resultat.
Här vill jag påpeka att jag inte använder samtliga metoder vid samtliga tillfällen. En metod hjälper mest när klienten är mottaglig för den.

Individuellt anpassade samtal

Vi gör en personlig plan för dig. Vi kan t.ex. samtala om rädsla för förändring, tankens kraft, självkänsla, stresshantering, personlig utveckling. Hemuppgifter kan förekomma.

Yogaövningar och andningsteknik

Jag vill arbeta med hela människan, både kropp och själ därför trivs jag i Psykosyntesens och i Yogans världar. Båda handlar om respekt för livet och att människan i grunden redan har alla svar inom sig. Ibland kan jag med hjälp av olika andningsövningar och andningstekniker hjälpa Klienten att skapa balans i kropp och sinne. Vid behov och överenskommelse kan vi även jobba fysiskt med t.ex. yogaövningar.

Mindfulness

Avslappning, meditation, medveten närvaro, mental träning och affirmationer mm kan ingå i en coaching.

CX – Customer Experience (Kundupplevelse)

Customer Experience är ett helhets koncept som beaktar alla interaktioner mellan kunden och verksamheten, från starten till nuet. Kundens intryck gäller innan, under och efter ett köp, en levererad tjänst, eller en upplevelse.
Fler och fler verksamheter och företag inser vikten av god kundnöjdhet. Kundupplevelsen påverkar helhetsbilden av ett företag och handlar om ett attitydskifte.

Coaching på distans

Det kan ibland vara tidseffektivt att kunna vara på resande fot och ändå få coaching. Förutsättningen är att vi har träffats minst en gång och kommit överens om arbetssätt och villkor.

Företagsbesök

Jag har en egen mottagning men erbjuder även coaching på plats ute hos företag och organisationer.

Flera språk

Jag erbjuder coaching på svenska, engelska, franska, spanska och malagasy.