Mina tjänster

Som coach är jag utbildad i att leda förändringsprocesser. Jag jobbar genom att hjälpa individen att sätta mål för den utveckling som hen eftersöker. När målet eller målen är satta hjälper jag min klient att nå dit genom att i dialog utforska, utmana och söka perspektiv. Utgångspunkten är att individen själv har svaren på sina frågor och lösningen på sina dilemman men att jag som coach kan göra förändringsprocessen snabbare. Du kör, jag läser kartan.

Som CX-människa har jag stor erfarenhet av marknadsföring och kundhantering. Jag går genom era kundbemötande-processer och hjälper att förbättra, ändra eller förnya dem.

För att kunna hjälpa människor att må bättre, ta tillbaka makten och återställa balansen i sina egna liv, erbjuder jag följande tjänster:

Klicka på rubrikerna för att läsa mer.

Tjänster jag erbjuder

COACHING

Din personliga navigator

Min coaching går ut på att hjälpa och stödja dig så att du lyckas med dina uppgifter, löser dina problem, hanterar dina utmaningar eller genomför dina förändringar. Som klient sätter du upp ett mål och som coach är jag din personliga navigator som ser till att du håller kursen. Du kör, jag hjälper dig läsa kartan.

Vem kan jag hjälpa?

I de flesta fall är det den coachade själv som är uppdragsgivare men det kan även vara företaget.
I en individuell coaching ligger fokus på personen, vad han/hon behöver göra för att åstadkomma ett önskat resultat privat eller på jobbet.

Är du chef och medverkar vid förändringsprocesser och/eller leder andra chefer kan executive coaching hjälpa dig att fastställa en strategi. Executive coaching tar hänsyn både till din arbetsmiljö men även ditt privata liv, dock alltid med grundsyftet att du skall bli en ännu bättre chef.

Karriärcoaching riktar sig till dig som vill byta yrke, upplever att du fastnat eller måste fatta ett stort beslut angående ditt jobb eller vill få hjälp med att sätta fart på din karriär.

STRESSHANTERING OCH MINDFULNESS

Vad är stress?

Ofta används ordet stress för situationer där vi upplever tuffa krav och obehagliga påfrestningar. Upplevelsen av stress hänger på hur vi tolkar situationen vi befinner oss i. Samma situation kan upplevas olika från person till person, eller upplevs olika för samma person vid olika tillfällen.

En person i balans, utvilad och välmående och med fungerande strategier för att skapa återhämtning och hantera stress, kan se en förändring i livet eller en svårare uppgift som en rolig och positiv utmaning. En annan person som är ur balans och kanske tidigare haft jobbiga upplevelser, ser samma förändring som ett hot och ytterligare en sak som oroar, ger stress och är negativ.

All stress kan bli ohälsosam om kroppen är stressad för länge utan möjlighet att återhämta sig. Privat eller som samtalscoach träffar jag många människor som på ett eller annat sätt fastnat i stressens onda cirkel vilket leder till obalans i både kropp och själ samt kontrollförlust i livet.

Vad är Mindfulness?

Mindfulness handlar om medveten närvaro. Jag hjälper dig att uppnå ett mer balanserat liv utan stress.

HR-KONSULTATION, Everything DISC

– KOMMUNIKATION

Storytelling. Det är viktigt att företag är tydliga i sina mål och visioner för att kunna nå fram med budskap. Både externt till kunder, samarbetspartners och övriga intressenter men i allra högsta grad internt till kollegor och medarbetare. Det hjälper inte med tusentals kronor i marknadsföring om personalen inte förstår och representerar företagets vision och värderingar.

Jag kan även erbjuda hjälp med korrekturläsning och språkgranskning.

– MEDARBETAR- OCH UTVECKLINGSSAMTAL

Min erfarenhet av att ha jobbat på ett stort företag med många chefer och mellanchefer är att det finns ett motstånd till att göra medarbetar- och utvecklingssamtal för man tror det är svårt. Jag har även sett vilket lyft det inneburit när cheferna fått utbildning om samtalets struktur och syfte, och förstått vikten av att förbereda sig.

Samtalet är en väg till inflytande på jobbet. Det öppnar möjligheter att utvecklas om både chef och medarbetare tar vara på tillfället och förbereder sig så att samtalet blir ömsesidigt. Det är här chefen och medarbetaren tillsammans beskådar verksamheten och resonerar om vad man ska göra framöver för att påverka trivsel och resultat.

Jag kan antingen göra samtalen för och hos er eller ge tips, råd och kurser i hur man gör.

– ONBOARDING

Misslyckade rekryteringar handlar väldigt ofta om kulturkrockar. Hur ser era rekryteringsprocesser ut?

– EMPLOYER BRANDING

Har ni funderat på vikten för ert företag eller er organisation att veta hur ni uppfattas som arbetsgivare av potentiella, nuvarande och tidigare anställda? Hur använder ni era anställda som ambassadörer?

Utnyttjar ni all kompetens på rätt sätt? Hur ser företaget ut om fem år och är ni beredda för det?

– Everything DISC

Jag använder bl.a. DISC-analyser (beteendeprofiler) som verktyg för att hjälpa personer och grupper att utvecklas och hitta sina styrkor på ett sätt som gör att hela gruppen har bäst fokus och energi.